Sıkça Sorular Sorular

Eczacilıkta Uzmanlık Sınavı Ve Eğitimi Hakkında Merak Edilenler

Eczacılık Uzmanlık Eğitiminde Klinik Eczacılık Uzmanlığı nasıl bir eğitimle verilecektir?

EUS’u kazanan adaylar bir eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinde pratik ağırlıklı bir eğitim almak üzere göreve başlayacaklar. Eğitimleri süresince kadrolu olarak, tıpkı asistan doktorlar gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde maaş alarak uzmanlık eğitimlerini tamamlayacaklardır. Bu eğitim kapsaamında 1 aylık teorik bir klinik eczacılık ve farmasötik bakım eğitiminin ardından her biri iki ay süren yaklaşık 10-11 farklı klinikte ve hastane eczanesinde rotasyondan oluşan bir klinik eğitim kısmı olacağı öngörülüyor. Uzmanlık eğitimine başlayan eczacı, ilgili kliniklerde tıpkı Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi hekimlerle ve sağlık ekibiyle birlikte vizitlere katılacak, hastanın ilaç kullanımını takip edecek, olgu sunumu hazırlayacak ve bunu klinik eczacılık akademisyenleri ve ilgili diğer uzmanlarla paylaşacaktır. 3 yıllık eğitimin yaklaşık son 9 ayında bir uzmanlık tezi hazırlanacak ve uzmanlık tezini savunan aday uzman unvanını alabilecektir.

EUS ne zaman yapılacak ve nasıl bir sınav olacak?

Sınavın yapı olarak TUS ve DUS sınavlarına benzer olması bekleniyor. Şu an için ÖSYM’nin 2016 yılı takviminde yer almadığından ilk sınavın yapıla 2017 yılında yapılabileceği tahmin ediliyor. Bilim sınavı öncesinde adayların gireceği bir Yabancı Dil sınavı da olacaktır.

Uzmanlık eğitimine her yıl kaç kişi alınacak?

Her yıl yaklaşık 60 kontenjan açılabilir ama bu kesin bir rakam değil, bunun daha büyük bir çoğunluğu klinik eczacılık uzmanlığı için olacak. Çünkü 2023 yılı için her hastanede 1 uzman klinik eczacı olması hedefleniyor.

Bu eğitim nerede ve nasıl verilecek?

Eğitimin nerede verileceği henüz netlik kazanmış değil; ancak yapılanmasını tamamlamış büyük eczacılık fakültelerinde ve özellikle klinik eczacılık bölümleri olan fakültelerde başlayabileceği tahmin ediliyor.

Klinik eczacılık uzmanlığını bitirenler mecburi hizmet yapacak mı?

Tıpta uzmanlık yapanlar gibi eczacılıkta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar da mecburi hizmet yapacak.

EUS sınavına sadece yeni mezunlar mı başvurabilecek?

Hayır, uzmanlık sınavına eczacılık fakültesi mezunu herkes başvurabilir. Aday eğer sınavı kazanıp eğitime başlarsa eczanesini kapatması gerekiyor.

Başka uzmanlık alanları var mı veya yenileri açılacak mı?

Şu an kanunda tanımlı olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlığı dışında yeni bir uzmanlık alanı açılması ancak Eczacılık Uzmanlık Kurulu’nun önerisiyle kanuna eklenebilir. Yakın planda önce bu uzmanlık alanlarının işleyişinin oturtulması ve daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar doğrultusunda yeni alanların açılabileceği öngörülüyor. Açılacak alanların, Sağlık Bakanlığı’na bağlı yürütülen diğer tüm uzmanlıklar gibi mutlaka hastayla ilişkili alanlar olmasının önemine işaret ediliyor.

Klinik eczacılık alanında doktora yapmış eczacılar hastanede uzman klinik eczacı olarak çalışabilecekler mi?

Eczacılıkta Uzmanlık Yasasının yürürlüğe girdiği 2014 yılından önce doktorasını tamamlamış veya doktora eğitimine başlamış olan eczacılar, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu’na başvurduklarında uzmanlık belgesi alabileceklerdir. Ancak, 2014 yılından sonra doktora eğitimine kayıt yaptırmış olanlar bu haktan yararlanamayacaklardır.

Uzmanlık unvanı almış bir eczacı akademik olarak (Yar. Doç.) devam edebilir mi?

İhtiyacın olduğu ve kadro ilan edilmiş bir üniversiteye, ilgili koşulları sağladığı takdirde başvurup akademisyen olarak devam edebilir.

Uzmanlık eğitimi süresince maaş verilecek mi?

Evet, tıpkı asistan doktorlar gibi bulundukları hastanenin durumuna göre 3.500 – 5.000 TL arası maaş alacakları, uzman olarak atandıklarında ise 5.000 – 7.500 TL arası maaş alacakları tahmin ediliyor.

Klinik eczacılık yüksek lisansı yapmış olanlar da uzman olarak çalışabilecekler mi?

Uzman unvanını sadece EUS sınavını kazanarak 3 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlayanlar kullanabileceklerdir. Şu an için klinik eczacılık yüksek lisans yapmış olanların diğer eczacılardan farklı bir eğitim ve uygulamaya tabi olmayacakları biliniyor.

Klinik Eczacılık Lisansüstü Eğitimi Hakkında Merak Edilenler

Türkiye’de klinik eczacılık yüksek lisans programları nerelerde veriliyor?

1991 yılında Marmara Üniversitesi bünyesinde başlayan yüksek lisans eğitimleri, bugün Hacettepe, Ankara, Yeditepe, Medipol ve KKTC Yakın Doğu üniversitelerinde verilemeye devam ediliyor.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları arasında ne fark var?

Her iki programdan mezun olanlar yüksek lisans derecesi alırlar. Ancak tezsiz yüksek lisans yapanların doktora programına devam edebilme şansları yoktur. Tezsiz yüksek lisans programlarında dersler mesai saatleri dışında veya blok ders olarak belli günlerde yapılabildiği için genellikle çalışan eczacılara yönelik bir programdır. Tezli yüksek lisans programı ise akademik kariyer düşünenler için daha idealdir. Her iki programın da teorik dersleri, olgu sunumları ve hastanede pratik uygulamaları vardır. Yani içerik olarak büyük bir farklılık olmamakla birlikte tezli programda öğrencilerin daha fazla hastane uygulamasına katılması sağlanmaktadır.

Tezsiz Yüksel Lisans programında bitirme projesi nasıl hazırlanmaktadır?

Ders ve uygulamalarını tamamlayanlar iki yarıyılın sonunda ilgi duydukları bir konuyla ilgili bitirme projesi hazırlamaktadırlar. Bu proje serbest eczanede veya hastanede hasta veya sağlık çalışanlarına yönelik bir anket, saha çalışması, geriye dönük veri taraması, ilaç kaynaklı sorunların saptanması ve önlenmesi, hasta eğitimi, hasta uyunucunun değerlendirilmesi vb konularda olabildiği gibi, güncel bir konuyla ilgili literatür taramasını kapsayan bir derleme çalışması şeklinde de olabilmektedir. Projesini başarıyla sunan kişi mezun olmaya hak kazanır.

Lisansüstü programlarda ALES ve YDS şartı aranmakta mıdır?

Tezli yüksek lisans programlarında ALES şartı aranırken, doktora programlarında ALES ile birlikte yabancı dil şartı (YDS) aranmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisan programlarında her iki şart da aranmamaktadır. İlgili şartlar ve gerekli olan asgari puanlar her üniversite için farklılık gösterebildiği için başvurmak istediğiniz üniversitenin Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğindeki ilgili koşulları okumanız tavsiye edilir.

Lisansüstü Programlarına ne zaman başvurulur?

Her üniversitenin başvuru zamanları farklı olmakla birlikte genellikle Haziran ayı ile Ağustos ayları arasında başvuru ve alım süreçleri gerçekleşir. Daha güncel tarih bilgileri için ilgili üniversitelerin ana sayfalarında yer alan akademik takvim menüsünü incelemeniz ve Mayıs ayından itibaren duyuruları takip etmeniz önerilir.